Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân) from hochiminhsucvat on Vimeo.