TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân)

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân) from tieudietcongsan on Vimeo.