Thế Lực Chính Trị Của Phật Giáo Ấn Quang

Tài Liệu CIA: Thế Lực Chính Trị Của Phật Giáo Ấn Quang (GHPGVNTH)- ND Chinh Khi Viet USMACV.Sở Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ -Tài Liệu Tình Báo Truyền Tin Bằng Đường Giây Nóng.

http://video.google.com/videoplay?docid=-384699360576087443