súc vật nguyễn minh triết khốn nạn mất dạy chó đẻ đang nói láo

súc vật nguyễn minh triết khốn nạn mất dạy chó đẻ đang nói láo:


 

Ky niem 50 nam nganh ngoai giao: Chu tit Nguyen minh Triet chui de quoc My:

http://www.youtube.com/watch?v=m4KhTbbfhQU

http://www.youtube.com/user/tudovis


Nguyen Minh Triet va Trung Cong:

http://www.youtube.com/watch?v=pinUDVsLb8I

http://www.youtube.com/user/lethu2007


Nguyen Minh Triet va Trung Cong 2

http://www.youtube.com/watch?v=xzABiZZtGFg

http://www.youtube.com/user/lethu2007


Trong cuộc họp báo ở Asian Society ,súc vật nguyễn minh triết khốn nạn mất dạy chó đẻ kêu gọi các doanh nhân ngoại quốc “Gái VN đẹp lắm, nguyên văn từ thông dịch viên ‘Vietnamese lady is very charming…’ ”

Vietnam Prez – 1st US Visit Since Vietnam War: President Nguyen Minh Triet speaks during the 1st US trip of a Vietnam head-of-state since the Vietnam War…on human rights, WTO, and more, with the New York Times’ Warren Hoge. At the Asia Society 6/20/07.

http://www.youtube.com/watch?v=Se5toEsmmuc

http://www.youtube.com/user/asiasociety