NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009

nb-viet-thuong-kn2k
NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009

NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.