suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

NB Việt Thường 16/12/2009: “Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình” (Nguyễn Đức Chung – Hồn Việt UK online)

1/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

2/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat ho chi minh suc vat tay sai