mp3: Thoi dai cong san viet gian Nhạc & Lời : Trần Quan Long – Ca sĩ : Vũ Anh – Hòa âm Quốc Toản

mp3: Thoi dai cong san viet gian Nhạc & Lời : Trần Quan Long – Ca sĩ : Vũ Anh – Hòa âm Quốc Toản