Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN2000 – Chính Khí Việt)

tran_thien_khiem

Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN2000 – Chính Khí Việt)

http://www.viddler.com/explore/freedom4vn/videos/124/