Hoàng Duy Hùng thua to ở tòa thượng thẩm Texas

Tin Tòa Án: Cố nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn thắng.  Luật sư Hoàng Duy Hùng thua to ở Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang Texas.

Kính thưa Quý Vị,

Tuần qua tôi nói chuyện với Luật sư Wesley S. Coddou qua điện thoại .  Tôi được biết vụ Luật sư Hoàng Duy Hùng kiện nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn về tội vu khống mạ lỵ có ác ý đã kết thúc tại Tòa Thượng Thẩm (Court of Appeals) với phần thắng lợi vẻ vang cho nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn.

Như quý vị đã biết cách đây 3 năm (khoảng đầu năm 2006), lúc còn sinh thời, nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn trên nhiều Diễn Đàn đã nêu thắc mắc về chuyện Luật sư Hoàng Duy Hùng, Chủ tịch Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động đã (1)_ Vận động được số tiền 100 ngàn Dollars của đồng bào để làm một vụ “Thiên An Môn tại Việt Nam”, và (2)_ Nhận số tiền 5 ngàn Dollars từ “Quỹ Pháp Lý” của Lý Tống bị cầm tù ở Thái Lan.

Nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn đã hỏi ông LS Hoàng Duy Hùng là đã  (a)_Có làm gì không với những số tiến đó? (b)__Tại sao LS Hoàng Duy Hùng cư ngụ tại Houston mà lại làm Chủ Tịch “viễn cư” của Trung Tâm Văn Bút Georgia? …v.v…..

Để “bịt miệng” nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn, LS Hoàng Duy Hùng đã kiện ông Diễn tại Tòa số 1 quận hạt Harris, Texas. Vụ kiện mang số: “Cause nọ 851,515 Aloysius Duy Hoang Hung aka Hoang Duy Hung vs. Dien Van Nguyen aka Alphonse Nguyen Van Dien” In the 1st County Court at Law of Harris County Texas.

Trong phiên xử ngày 17 tháng 11 năm 2006, Chánh án Mark Atkinson, sau khi xác nhận nguyên đơn Hoàng Duy Hùng là nhân vật công chúng (public figure), đã phạt bị đơn Nguyên Văn Diễn phải trả cho nguyên đơn Hoàng Duy Hùng 01 Dollar về hành động có ác ý.

Vừa thắng kiện ở Tòa tại quận hạt Harris , LS Hoàng Duy Hùng đã vội vàng công bố bản án lên các Diễn Đàn để phô trương và để “HÙ” những ai khác đang dám “có ý kiến” về tư cách và những việc làm không chính dáng của Hoàng Duy Hùng. Đồng thời phe nhóm của Hoàng Duy Hùng và cũng là của Nguyễn Hữu Nghĩa – Sơn Tùng như Đào Đức Chương, …. đã ồn ào chúc mừng Hoàng Duy Hùng coi như đó là một thắng lợi lớn của phe nhóm họ.

Nhận thấy bị xử oan ức, nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn, do LS Wesley S. Coddou làm đại diện đã kháng cáo lên Tòa Thượng Thẩm (Court of Appeals For the First District of Texas). Trong phán quyết ngày 26 tháng 02 năm 2009 (Opinion issued February 26, 2009) Tòa Thượng Thẩm đã ra phán quyết “Hủy bỏ bản án của Tòa sơ thẩm và phán quyết Nguyễn Văn Diễn thắng kiện”.

Vì bản án dài đến 9 trang, chúng tôi chỉ xin trích ra đây ba khoản chính:

– Phần Memorandum Opinion (liêt kê những điểm chính): ghi rõ:

Appellant, Dien Van Nguyen a/k/a Alphonse Dien Van Nguyen (Nguyen), appeals the trial court’s final judgment in favor of Aloysius Duy-Hung Hoang a/k/a Hoang Duy Hung (Hoang). Nguyen challenges the judgment for libel by asserting no evidence shows Nguyen acted with actual malice. Hoang has not filed an appelleéd brief. We reverse the judgment of trial court and render judgment in favor of Nguyen because no evidence shows actual malice.

– Phần kết luận tức phán quyết (Conclusion) , ghi:  We reverse the trial court’s judgment. We render judgment in favor of Nguyen.

– Thẩm phán ở Tòa Thượng Thẩm gồm một chánh thẩm và hai phụ thẩm: Panel consists of Chief Justice Radack, and Justices Alcala and Hanks.

Với phán quyết này, bị cáo (Appellee) Hoàng Duy Hùng có thời hạn là 60 ngày để chống án (appeal). LS Hoàng Duy Hùng đã không “appeal” nên Phán quyết của Tòa Thượng Thẩm đã có hiệu lực chung quyết. Như vậy Nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn đã thắng và Luật sư Hoàng Duy Hùng, hiện đang là Chủ tịch Cộng Đồng Houston và Vùng Phụ Cận thua to.

Chúng tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi với Luật sư Wesley S. Coddou để nhờ ông giải thích thêm những gì liên quan đến vụ kiện này.

Cũng xin nhắc  lại là trong khi tiến hành vụ kháng cáo lên Tòa Thượng Thẩm thì Nhà Văn An Phong Nguyễn Văn Diễn bị bịnh ung thư qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2008. Tòa vẫn tiếp tục xử. Luật sư Cođou vẫn tiếp tục đại diện cho nguyên cáo An Phong Nguyễn Văn Diễn và đã đem lại thắng lợi cho người quá cố.

Sự ra đi của nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn đã để lại nhiều thương tiếc cho gia đình và các bạn hữu. Trong số bạn hữu đã gửi lời phân ưu đến gia đình đó có Ông Tổng Thư Ký VBQT đương nhiệm là Ông Eugene Schoulgin và hai vị tiền nhiệm là Bà Joannes Leedom Ackerman và Tiến sĩ Terry Carlbom. Giờ đây Gia đình cũng như những Chiến Hữu/Bằng Hữu của Nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn biết rằng ở bên kia thế giới người thân của họ đã được an ủi vì chính nghĩa đã thắng gian tà.

Để biết đầy đủ hơn , quý vị có thể coi bản án nguyên văn bằng tiếng Anh trong attached file kèm theo đây .

Kính,

Phạm Hồng Lĩnh

http://www.hon-viet.co.uk/PhamHongLinh_HDHungThuaToOToaThuongThamTexas.htm