Cù Huy Hà Vũ – Ai đại xá cho ai? (Nam Nhân)

cu-huy-ha-vu

Cù Huy Hà Vũ – Ai đại xá cho ai? (Nam Nhân)

Cù Huy Hà Vũ! Ai “đại xá” cho ai? (Nam Nhân) from sucvathochiminh on Vimeo.