BIỂU TÌNH TẠI BUỔI KHÁNH THÀNH LÃNH SỰ QUÁN CSVN TẠI HOUSTON 4:30 CHIỀU 25-09-2009

BIỂU TÌNH TẠI BUỔI KHÁNH THÀNH LÃNH SỰ QUÁN CSVN TẠI HOUSTON 4:30 CHIỀU 25-09-2009:

http://www.youtube.com/watch?v=NSFuaMFUFts

http://www.youtube.com/user/buingocnam