Chuyện ông Nguyễn Chí Thiện họp báo (Sàigòn Nhỏ)

Nhật báo Saigon Nhỏ

Chủ nhật số 43

Ngày 19 tháng 10/2008

Chuyện ông Nguyễn Chí Thiện họp báo.

Ðào Nương tôi mới đọc được một thông cáo cuả ông Nguyễn Chí Thiện loan báo về một cuộc họp báo để ông “công khai bạch hóa” một số vấn đề. Thư mời họp báo ông chỉ … gửi cho báo Người Việt để trả lời những bài viết “tố cáo” ông trên báo Saigon Nhỏ. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được lời mời chính thức cuả ông, nhưng Ðào Nương tôi đã gửi điện thư cho ông Trần Phong Vũ, chủ bút báo Diễn Đàn Giáo Dân để xin các ông dành cho tôi ít nhất là 20 phút để Ðào Nương tôi có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với ông Nguyễn Chí Thiện. Nếu yêu cầu này không được đáp ứng thì dĩ nhiên báo Saigon Nhỏ không thể tham dự cuộc họp báo cuả ông Nguyễn Chí Thiện mà chỉ chờ đợi được nghe những điều ông tuyên bố để từ đó chúng tôi sẽ tường trình tiếp về vụ “nghi án văn học: ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề”.

Mới đây ông Phan Nhật Nam lại viết một bài dài đăng trên báo Người Việt để bênh vực cho ông Nguyễn Chí Thiện. Bài ông Phan Nhật Nam không khác gì bài viết của ông Trần Phong Vũ, tất cả chỉ loay hoay trên vấn đề bạn tù cuả ông Nguyễn Chí Thiện và xoay quanh việc ông Nguyễn Chí Thiện là giả hay thật. Vấn đề Saigon Nhỏ đưa ra là: nghi án văn học: ông Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không? Kết luận cuả chúng tôi sau khi đọc và nghiên cứu tất cả những tài liệu nhận được, thì ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả cuả tập thơ Vô Ðề.

Có những người bênh vực như ông Phan Nhật Nam hay bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuần thì ông Nguyễn Chí Thiện không cần đến kẻ thù vì uy tín cuả hai người này đủ để đảm bảo cho sự “nghi ngờ” của chúng tôi rồi. Nhưng như đã nói từ đầu: Saigon Nhỏ nêu lên một nghi án về văn học với tư cách cuả một cơ quan ngôn luận và sẵn sàng dành diễn đàn cho ông Nguyễn Chí Thiện lên tiếng. Những bài viết “bênh” ông Nguyễn Chí Thiện một cách đứng đắn dù quan điểm khác biệt với Ðào Nương tôi, với Saigon Nhỏ như bài viết cuả ông Trần Phong Vũ, cuả ông Sơn Tùng, quan điểm cuả ông Phan Nhật Nam, cuả ông Chu tất Tiến đều được lần lượt đăng tải trên báo Saigon Nhỏ. Ngay cả của ông Tú Gàn, một cộng tác viên lâu năm của Saigon Nhỏ cũng đã có những nhận định riêng về vụ Nguyễn Chí Thiện cũng không sao cả. Saigon Nhỏ không vu khống, không bịa đặt, không mạ lỵ ông Nguyễn Chí Thiện mà chỉ đưa ra những sự thật cuả chính ông Nguyễn Chí Thiện từ khi ông ra hải ngoại tức là từ năm 1995: Những hành động, những lời nói tiền hậu bất nhất, những nghi vấn về tài năng, về con người của ông Nguyễn Chí Thiện dựa trên những văn kiện giấy trắng mực đen và Saigon Nhỏ đã cho biết sẵn sàng dành diễn đàn, giúp ông Nguyễn Chí Thiện phương tiện để ông chứng minh ông là tác giả ngay cả việc tổ chức một cuộc giảo nghiệm chữ viết để ông Nguyễn Chí Thiện có thể chứng minh điều này.

Nhưng ông Nguyễn Chí Thiện đã im lặng và sau cùng, hiện nay, ông chọn hình thức họp báo nhưng không mời báo Saigon Nhỏ tham dự để đối chất về những điều nghi ngờ đã được chúng tôi nêu ra cho thấy sự lung túng của ông trong việc chứng minh ông là tác giả cuả tập thơ Vô Ðề. Saigon Nhỏ là một cơ quan ngôn luận nêu lên một nghi án về văn học mà nhiều người nghi ngờ và chúng tôi muốn làm minh bạch khi “tác giả” Nguyễn Chí Thiện còn đi lại giữa cộng đồng Người Việt hải ngoại để ông Nguyễn Chí Thiện có thể tự biện hộ và chứng minh.

Như đã viết trong nhật báo Saigon Nhỏ số ra ngày Chủ Nhật 12 tháng 10, chúng tôi đã kết thúc nghi án về văn học này với kết luận: ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề. Chúng tôi không bàn luận về chuyện ông Nguyễn Chí Thiện là người tù, bạn cuả các ông Phan Nhật Nam, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Bùi Diễm là giả hay thật. Chúng tôi cũng không muốn đi sâu vào vần đề chính trị và an ninh, tình báo vì những điều này ở ngoài lãnh vực của một cơ quan ngôn luận. Những người trong cuộc biết hơn ai hết về những điều đã xảy ra và sẽ xảy ra.

Tóm lại Saigon Nhỏ cần 20 phút để chứng minh ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề. Nếu ông Nguyễn Chí Thiện và nhóm thân hữu cuả ông đồng ý dành cho Saigon Nhỏ thời hạn cần thiết này trong cuộc họp báo cuả các ông thì Saigon Nhỏ sẽ có mặt. Hạn chót để các ông trả lời là ngày Thứ Hai ngày 20 tháng 10 để chúng tôi chuẩn bị. Nếu yêu cầu này không được chấp thuận thì chúng tôi xin được miễn xuất hiện mà chỉ chờ xem ông Nguyễn Chí Thiện sẽ tuyên bố thêm điều gì “khác biệt” hơn những điều “khác biệt” ông đã nói về cùng một sự kiện như chúng tôi đã chứng minh trên báo Saigon Nhỏ trong thời gian qua.

Như đã viết cuối bài 3 cuả tác giả Triệu Lan, Saigon Nhỏ mới kết thúc phần I trong vở kịch Nguyễn Chí Thiện. Hy vọng rằng ông Nguyễn Chí Thiện và nhóm “thân hữu” của ông sẽ chấp thuận lời đề nghị của báo Saigon Nhỏ là sẽ dành cho chúng tôi 20 phút trong cuộc họp báo cuả ông Nguyễn Chí Thiện để chúng ta cùng nhau kết thúc nghi án này trong tinh thần dân chủ một cách khoa học và minh bạch.

Nhưng dù đề nghị này được chấp thuận hay không chấp thuận thì Saigon Nhỏ cũng đã có đủ tài liệu cho giai đoạn II để kết thúc nghi án văn hoá này.

Nhật báo Saigon Nhỏ

http://www.hon-viet.co.uk/SaiGonNho_ChuyenNCThienHopBao.htm

One thought on “Chuyện ông Nguyễn Chí Thiện họp báo (Sàigòn Nhỏ)

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s