Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Tòa Khâm Sứ và Thái Hà

Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Tòa Khâm Sứ và Thái Hà

 

VietCatholic News (Thứ Sáu 26/09/2008 06:23)

 

Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại Tòa Khâm Sứ cũ. Vì thế, chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Xin nhấn vào đây để đọc toàn bộ. ..

 

 

Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Tòa Khâm Sứ và Thái Hà

 

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/59209.htm

One thought on “Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Tòa Khâm Sứ và Thái Hà

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s